No items found.

Tegnérgatan 39
111 61 stockholm

Plåt & Ventilationskonsult

Tjänster

Ventilation

Liksom andra viktiga delar av en fastighet, som t.ex vatten och el, är ventilationen något många väntar med att åtgärda eller helt enkelt glömmer bort. Först när det uppstår problem förstår man hur viktigt det är. Problem med ventilationen kan få allvarliga konsekvenser får såväl fastigheten som de som vistas i lokalerna.

Alla större fastigheter måste enligt lag regelbundet säkerställa att ventilationssystemet fungerar som avsett, en sk OVK-besiktning. Dessa ska ske i intervaller om 3-6 år och det kan vara klokt att tänka på även om man äger ett hus som inte omfattas av återkommande besiktningskrav.

Bra ventilation handlar om mer än ren och fräsch luft. Komfort, energiförbrukning samt fastighetens skick bör också nämnas i sammanhanget. Så många gånger kan det löna sig att ta in en expert som går igenom det befintliga ventilationssystemet och då kan ge råd och tips hur det kan förbättras, även om det inte uppstått ett akut problem.

Där kan vi med säkerhet hjälpa till. Det finns en anledning till att vi varit verksamma i över 30 år.

Vi utför:

Ventilationsentreprenader

Luftflödesmätningar

Injustering

Styr & regler

Rensning av ventilation

OVK Besiktningar