No items found.

Tegnérgatan 39
111 61 stockholm

Plåt & Ventilationskonsult

Tjänster

BRF

Det är mer vanligt än ovanligt att folk i större fastigheter upplever att ventilationen är en enda stor röra. Stort omlopp av människor, styrelser ändras och många gånger har man inte dokument på vad som gjorts och när. Förutom det är det svårt att veta vilka lagar och regler som gäller och hur man bäst sköter husets system.

Den största enskilda kostnaden för en fastighetsägare är oftast energiförbrukningen. Där kan vi hjälpa er med vår expertis genom faktorer som bland annat varvtalsreglering, behovsstyrning och bra filter. En ventilationsanläggning bör anpassas med årens gång och därför är det viktigt att ventilationen kan styras efter behovet i lokalen, både för välbefinnandets och för energiförbrukningens skull.

Vi utför:

Service och underhåll

Ventilationsutredningar

Energiförbättringar

OVK Besiktningar

Injustering/luftflödesmätningar

Lagerbyten